logo-257x75-blauw

bestuursinfo mei 2021

Geplaatst op 14-06-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: CV

Informatie vanuit de bestuursvergadering – mei 2021 

Mededelingen

Situatie voorzitter

Hugo Hardeman treedt tijdelijk terug als voorzitter. Gerjan Heuver neemt het voorzitterschap in deze periode waar. Cees Vos is beschikbaar als aanspreekpunt voor de vereniging intern. 

Gekeken wordt of het symposium in het najaar 2021 of in het voorjaar 2022 kan worden georganiseerd. Dit wordt weer opnieuw geagendeerd voor de volgende bestuursvergadering. Het plan van aanpak Digitale media wordt ook geagendeerd de voor volgende vergadering. De contacten met de MAR worden doorgeschoven naar het voorjaar 2022. Er zal afscheid genomen worden van Michiel Eijsvogel van de MAR. Hieraan zal ook in het ApneuMagazine aandacht worden geschonken. 

De vragenlijst voor het onderzoek is in principe gereed. Piet-Heijn van Mechelen wordt benaderd voor medewerking aan het onderzoek. 

Interne organisatie

Benoeming Secretaris

Besloten wordt om Hylke Warners te benoemen tot Secretaris. 

Evaluatie ALV

De ALV is goed verlopen. Het stemmen is eveneens goed verlopen. Ook zijn de meeste vragen van leden beantwoord. De volgende keer moet beter aangegeven worden dat de ruimte om vragen te kunnen stellen vooral voor de geagendeerde stukken bedoeld is. Voor persoonlijke vragen kan men de ApneuHelpdesk benaderen.

214 mensen hebben zich aangemeld om de ALV te kijken. Er hebben uiteindelijk 160 mensen gekeken. Er hebben weinig mensen gestemd. Op de website staat een verslag over de ALV. Ook in het magazine wordt er een artikel aan gewijd. 

Communicatie/promotie extern

ApneuBulletin

Er wordt geconstateerd dat het uitkomen van het bulletin op dit moment een knelpunt is. 

ApneuMagazine

Het is goed merkbaar is dat er een hoofdredacteur, eindredacteur en een beeldredacteur zijn. Het blad is bijna klaar. 

Strategie, kennisverwerving en belangenbehartiging

Huisartsenonderzoek

Piet-Heijn van Mechelen wordt betrokken bij het Huisartsenonderzoek. 

Organisatie Kantar-onderzoek patiënten 2021

Het onderzoek wordt op de gebruikelijke wijze uitgezet. Er wordt alleen een toevoeging gemaakt met vragen over de hypoglossusstimulatie. 

Punten, die via mail bij bestuur zijn binnengekomen en om vervolgactie vragen

Problemen apparaten slaapapneu Philips

De vereniging is vanuit diverse kanten benaderd over de terugroepactie van apparaten voor slaapapneu door Philips. Er is contact geweest met Philips. Het probleem is zelf door Philips bij medische instanties gemeld. De vereniging krijgt van Philips informatie over de acties die Philips gaat ondernemen. Er wordt besloten om even te wachten tot hierover informatie is ontvangen. 

Verzoek webinar nieuw apparaat Philips

Er is contact geweest over een nieuw apparaat van Philips. Er wordt aangegeven dat er pas aandacht in het magazine aan iets dergelijks geschonken kan worden, als het bewezen goed functioneert.