Stichting ApneuResearch

Stichting ApneuResearch is opgericht door de ApneuVereniging. Het doel van de Stichting ApneuResearch is het bevorderen van onderzoek naar het voorkomen van slaapapneu en naar de keten van diagnose en behandeling in Nederland. In nauwe samenwerking met de ApneuVereniging worden in de Stichting ApneuResearch onderzoeken ondergebracht op het gebied van slaapapneu, die relevant zijn vanuit patiënten-perspectief.

 

De Stichting ApneuResearch heeft een bestuur waarin specialisten van de Nederlandse slaapklinieken zijn vertegenwoordigd. Veelal zijn dit leden van de commissie die betrokken waren bij het opstellen van de CBO richtlijn: diagnose en behandeling van osas bij volwassenen. Alle relevante disciplines (Longgeneeskunde, Kno, neurologie, kaakchirurgie, huisarts en bedrijfsarts) zijn in het bestuur vertegenwoordigd.

arts
  • De kracht van Stichting ApneuResearch is haar kennis van de dagelijkse praktijk in Nederland, gebaseerd op het sinds 2004 door de ApneuVereniging stelselmatig jaarlijks verrichtte onderzoek.
  • Zij kent bovendien bijna alle onderzoeken en pilots die op dit moment in Nederland lopen.
  • Zij heeft een goede relatie met alle relevante spelers in Nederland: wetenschappelijke verenigingen van specialisten, slaapklinieken, (koepels van) zorgverzekeraars en leveranciers van hulpmiddelen.
  • De Stichting ApneuResearch heeft zeer beperkte eigen middelen maar fungeert vaak als penvoerder bij projecten waar onafhankelijkheid gewenst is. Bovendien kan projectmanagement van onderzoekprojecten worden geboden.
  • Door haar netwerk en de publicitaire middelen van de ApneuVereniging biedt zij tevens de mogelijkheid om onderzoeksresultaten onder de aandacht van vakgenoten te brengen.
  • Resultaten worden veelal gepresenteerd op het goed bezochte Symposium voor professionals, dat in het najaar wordt gehouden.
gbflag nlflag