Projecten

Tweejaarlijks onderzoek onder 16.000 patiënten naar prestatie en waardering van slaapklinieken, zorgverzekeraars, leveranciers en hulpmiddelen, waarbij sterren worden uitgereikt aan slaapklinieken die bovengemiddeld presteren. Veldwerk: Intomart GfK Loopt in juni en juli 2013. Rapportage verwacht begin november 2013 op symposium voor professionals.

Kansrijke klinieken 2012

Tweejaarlijks onderzoek onder alle slaapklinieken in Nederland (N=76) waarbij de werkwijze in kaart wordt gebracht. In afzonderlijk commentaar wordt de positie van de tweede lijn afgezet tegen de eerste lijn. Veldwerk uitgevoerd door Intomart GfK. Gepubliceerd december 2012.

Lees rapport

Discovering Osas 2011-2012

1. Ontwikkeling screeningsmethode voor slaapapneu.
2. Screening 13.750 Philipsmedewerkers op slaapapneu.


Zie onderzoek presentatie.

Pilotprojecten Niet de osas maar de patiënt 2010-2011

Proefprojecten voor de behandeling van comorbiditeit bij slaapapneu, de rol en afstemming tussen eerste en tweede lijn. Deelnemers o.a. St. Antoniusziekenhuis (Nieuwegein), Slaapcentrum Rijnstate (Velp) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht). Gepresenteerd oktober 2011

De Apneu-keten in beeld 2011

Tweejaarlijks onderzoek onder patiënten naar prestatie en waardering van slaapklinieken, zorgverzekeraars, leveranciers en hulpmiddelen, waarbij sterren worden uitgereikt aan slaapklinieken die bovengemiddeld presteren. Uitgevoerd door TNS NIPO. Rapportage september 2011

Lees rapport

Huisartsonderzoek 2010

Onderzoek onder representatief panel van huisartsen naar bekendheid en met apneu en aanpak en werkwijze. Uitgevoerd door TNS NIPO. Gepubliceerd september 2010

Zie onderzoek presentatie.

gbflag nlflag