Focus

Gewenste focus vanuit patiëntenperspectief


Speerpunt voor de Stichting ApneuResearch is alles wat tijdige diagnose en adequate behandeling kan bevorderen. Hierbij ligt het accent op het eerste: tijdige diagnose. Daarbij valt te denken aan een heel scala van onderzoeken van verhoging van de awareness, evidentie, screening tot maatschappelijke kosten.

slaapmetmasker


In de ervaring van patiënten is (achteraf bezien) de onbehandelde slaapapneu het grootste probleem. Het duurt gemiddeld 5-8 jaar voor de osas ontdekt wordt. Voor 37% zelfs langer dan 8 jaar. Mensen met te weinig energie en een te kort lontje zijn geen leuke partners, beroerde vaders en moeders, geen prettige collega-s, slechte medewerkers, onbekwame managers etc. Ofwel: levens raken veel meer ontwricht dan nodig. Mensen raken korter of langer in de ziektewet, verliezen hun baan, moeten hun zaak verkopen, hun relatie en hun gezin komen onder spanning.
Artsen weten dat door de onbehandelde osas mensen terecht komen in alle comorbiditeit die in de literatuur beschreven staat. Dat levert vaak onvruchtbare behandelingen als de achterliggende osas niet ontdekt wordt en leidt regelmatig tot onherstelbare schade (iemand met een hartinfarct, wordt nooit meer iemand die geen hartinfarct heeft gehad). Dit alles had bij tijdige diagnose en adequate behandeling kunnen worden voorkomen.

 

 

 

Inspiratie: 25 Onderzoek suggesties

(voor medisch specialisten, economen, sociaal geneeskundigen, sociologen, psychiaters, psychologen en statistici; voor afstudeerwerkstuk, master thesis en promotieonderzoek)

 • prevalentieonderzoek dat de onderdiagnose onderbouwt. Nadere uitwerking Philipscijfers tegen achtergrond internationaal onderzoek.
 • bekijk mogelijkheden van screening en testen in de eerste lijn
 • screening van risicogroepen. Toon aan hoe vaak osas daadwerkelijk voorkomt bij bepaalde ziekten
 • motivatieonderzoek Waarom duurt het zo lang voor patiënten naar de dokter gaan? Wat is de rol van bagatelliseren? Wat van opzien tegen een behandeling
 • comorbiditeitsonderzoek Licht bij een slaapkliniek de dossiers van de laatste 50 patiënten en beschrijf hun ziektegeschiedenis en behandelingen van de laatste 5 jaar. (Er zijn indicaties dat een patiënt op het moment van diagnose last heeft van 3,4 comorbiditeiten). Idem doe onderzoek naar de ontwikkelingen in hun werk en gezin.
 • aanpalende ziektes en gewenste combibehandelingen. Zoek uit hoe vaak Restlesslegs, PLMD, Obesitas-hypoventilatie, Refluxen en Bruxisme etc. in combinatie met apneu voorkomen en hoe de behandeling dan het beste kan verlopen
 • ontrafel mythes werktitel: burnout, depressie of osas? licht 25 dossiers bij huisarts of psycholoog. Of bepaal Hads-score bij start behandeling osas en na zes maanden.
  niet de osas maar de patiënt. Beschrijf het zorgpad nadat de osas behandeld wordt, wat is de rol van de huisarts en wat van de slaapkliniek bij casemanagement. Wat zou die moeten/kunnen zijn?
 • besparing op medisch handelen (haal 100, 200, 500 dossiers met Zorgverzekeraars Nederland uit Vectis en calculeer de behandelingen)
 • maatschappelijke kosten: breng de directe maatschappelijke kosten van onbehandelde osas macro-economisch in kaart (Poul Jennumachtige benadering)
 • maatschappelijke gevolgen: probeer een vertaling te maken van Amerikaans onderzoek naar de Nederlandse situatie van het aantal (verkeers-) ongelukken door onbehandelde osas.
 • Maak meta analyse hoe tijdige behandeling van lichte tot matige osas zware dure behandelingen kan voorkomen.
gbflag nlflag